Suning HK 肃宁 香港 | Suning County News

Suning County News

坐井觀天

2016-05-21
詞目    坐井觀天發音    zuò jǐng guān tiān釋義    坐在井底看天。比喻眼界小,見識少。出處    唐·韓愈《原道》:“坐井而觀天,曰天小者,非天小也。”示例    我弟子虛度一生,山門也不曾出去,誠所謂坐井觀天,樗配之輩。(明·吳承恩《西遊記》第十六回)近義詞    管窺蠡測 井底之蛙 井蛙之見 窺豹一斑 掛一漏萬 目光如豆 鼠目寸光反義詞    見多識廣 面面俱到 無微不至 應有盡有 包羅萬象 無懈可擊 天衣無縫
------分隔线----------------------------
栏目列表